Toiminta

MLL:n Vaasan yhdistys on vireä toimija paikkakunnan lapsiperheiden hyväksi ja heidän kanssaan. Toimintamme päämääränä on edistää vauvojen, lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa, siis koko perheen perusturvallisuutta, hyvinvointia, terveyttä ja kehittymistä.


Haasteet nyky-yhteiskunnassa ovat moninaiset; ihmiset ja varsinkin perheet hakevat ja saavat tukea Mannerheimin lastensuojeluliiton kaltaisesta järjestötyöstä. Tällä työllä pyritään korvaamaan ja paikkaamaan myös liian ohueksi jäävä sukulaisverkosto.